Double Click to Edit
MARÇ-NOVEMBRE
950€ Cap de setmana (2 nits).16 pax
1.800€.Setmana Santa ( 14-18 Abril)
2.000€ Pont Pilar(4 nits)
1.200 € Tots Sants (3 nits) 29 Oc -1 nov 
JUNY
1 .000€ Cap de setmana(2 nits).16 pax

JULIOL-AGOST
3 .500 € 1 SETMANA (5 nits).16 pax
Juliol- Cap de setmana ( 2 nits) 1.300 €. 16 pax AGOST Mínim 1 Setmana
*Temporada alta
  • Double Click to Edit