Carrer de la Creu 61 Casserres, Berguedà tel. 639 313 852 / 93 822 59 07